Школски календар:
2019
новембар
П У С Ч П С Н
1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
252627282930
СВИ ДОГАЂАЈИ


       ОШ "Јован Стерија Поповић"


Прва наменски грађена зграда са две учионице подигнута је 1873. године. Подигнута је на плацу поред цркве, тачно на месту на коме је данас дечији вртић. Звала се Српска подручна школа. Школовање се свакако одвијало и у периоду пре 1873.г. Постоје писани трагови из 1715.г. да су се деца школовала при цркви Св. великомученика Георгија, где су наставу, претпоставља се изводили свештеници, појци и писмени житељи. Од 1736.г. до 1873.г. настава се изводи у приземној згради црквене порте.

У Историјском архиву града Београда пронађен је из­в­е­­шт­а­ј уч­и­те­љ­а Вик­то­р­а Ми­ле­ра ­и ­Па­вла­ Кр­сти­­ћ­а ­из де­­цем­бр­а 1876. го­ди­не, по ком је бе­жа­ниј­ску основ­ну шко­лу по­ха­ђа­ло укупно 56 уче­ни­ка и 51 уче­ни­ца. Да­нас овај преглед ученика и ученица можда не би­ ­био за нас интересантан да не даје слику, не сам­о о број­у ­ученика, ­ве­ћ и о­ њиховом односу према шк­ол­и ­(ма­р­љив, не­у­­ре­дан­ и ни­ка­­кав).

Уче-

ника

у

шко-

ли

Број ушколованих

Од свих школу је похађало

Марљиво

Неуредно

Никако

Сваки-

дању

Опето-

вану

Сваки-

дању

Опето-

вану

Сваки-

дању

Опето-

вану

Сваки-

дању

Опето-

вану

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Српска

37

39

2

10

31

33

1

4

2

2

1

4

4

4

2

Немачка

19

12

3

5

17

9

3

4

2

3

1

Укупно:

56

51

5

15

48

42

4

8

4

5

1

5

4

4

2

После само двадесетак година, ова зграда је постала мала да прихвати све ђаке тадашње Бежаније, па је 1891.године подигнута нова школска зграда која постоји и данас (Војвођанска___). Од 1944.године школа носи назив Четворогодишња основна школа у Бежанији“ Јован Стерија Поповић“. Када је 1951.године обавезно школовање постало осмогодишње, школа опет мења назив у Осмогодишња школа бр.45. У овој згради настава се одвијала све до 1959. године. Последње године рада у њој, 23 одељења је било распоређено у 4 смене.