Школски календар:
2020
јануар
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
СВИ ДОГАЂАЈИ


       ОШ "Јован Стерија Поповић"
Ђачки парламент

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

У циљу остваривања што квалитетнијег учешћа ученика у целокупном животу и раду школе, у школи активно ради Ученички парламент. Парламент чине по два представника ученика одељења седмог и осмог разреда. Чланови Ученичког парламента на првој седници усвајају Пословник о раду УП, врше избор председника, његовог заменика и записничара. Са ученицима је координатор из редова наставника, педагог или психолог.

Шта је Ученички парламент? Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Постојање парламента даје ученицима могућност да дају мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору, о правилима понашања у школи и школском животу уопште. План рада УП саставни је део Годишњег плана рада школе, чланови УП учествују у активностима планираним Школским развојним планом и самовредновањем, учествују у хуманитарним акцијама, спортским и другим такмичењима, организују сарадњу са осталим вршњацима и УП других школа и истовремено покрећу акције за побољшање живота и рада у школи.

Седнице УП организују се једном месечно и води се редовни записник.

ДОБИТИ ОД ОСНИВАЊА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

· Прихватање права и одговорности ученика

· Уважавање личности ученика

· Свестран развој ученика

· Искуство тимског рада

· Учење о различитости и недискриминаторском понашању

· Јасна и благовремена информисаност свих ученика

· Могућност утицања на одлуке битне за ученике

· Квалитет сарадње између наставника и ученика

· Веће задовољство радом и животом у школи