Школски календар:
2020
фебруар
П У С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
242526272829
СВИ ДОГАЂАЈИ


       ОШ "Јован Стерија Поповић"
ПП служба

Педагошко-психолошку службу школе чине Сузана Плавањац, педагог

и Нада Станков, психолог.

Области рада педагога и психолога школе обухватају рад са свим елементима образовно-васпитног рада : наставом, ваннаставним активностима,уписом ученика у први разред, завршним испитима, радом свих стручних органа школе, тимовима и ученичким организацијама, професионалној оријентацији, стручном усавршавању, а то значи да у раду сарађују са свим ученицима , наставницима и родитељима школе.

Један од важнијих задатака је праћење развоја, успеха и понашања ученика од уписа у први разред до завршног испита и сваки ученик има свој протокол праћења.

Педагог и психолог су ту да дају иницијативе које уносе новине у рад школе, да посаветују, разумеју, и да укажу како се боље и успешније учи, сазрева и одраста или да се разреше проблеми на које наилазе ученици, наставници и родитељи.

Најчешћи облици рада су сарадња и саветодавни рад /индивидуални и групни/ како са ученицима тако и са родитељима ученика, али у свом раду стручни сарадници често и креативно делују у оквиру конципирања дешавања у школи, постављања изложби и презентација школе.

Педагог школе је задужена и за рад Тима за превенцију и борбу против насиља, а психолог за рад Тима за инклузивно образовање, а обе учествују у раду педагошког колегијума, тима за школско развојно планирање, тима за самовредновање школе и тима за професионалну оријентацију.

Посебни афинитет педагога се огледа у реализовању часова амбијенталне наставе у музејима и развоју културних потреба и навика код ученика путем посета установама културе, а психолога професионална оријентација и радионичарском рад.